Quadri

  • ONTWIKKELD SPECIFIEK VOOR ZORGSECTOR
  • VERKRIJGBAAR IN DIVERSE AFMETINGEN EN AFWERKINGEN
  • ZEER UITGEBREIDE GARANTIEREGELING
  • DEGELIJKE DIENST NAVERKOOP MET GARANTIE OP EEN SNELLE EN EFFICIËNTE AANPAK VAN SERVICE
  • NALEVERING VAN STUKKEN IS GEGARANDEERD VOOR 10 JAAR
  • TALRIJKE RECENTE REFERENTIES